דלג לתוכן

מדיניות הפרטיות שלנו

איסוף מידע אודות משתמשים באתר
איננו אוספים מידע מזהה אודות המשתמשים באתר שלנו על ידי שימוש ברוגלות ואיננו שותלים רוגלות במכשירי הקצה של המשתמשים. המידע היחיד אודותיכם הנשמר בידינו הוא מידע שמסרתם ו/או תמסרו לנו מיוזמתכם וכן מידע אודות פעולות שביצעתם או תבצעו באתר.

העברת פרטים אישיים לצד ג'
לעולם לא נעביר מידע מזהה אודותיכם לצד ג' אלא אם נחויב לעשות כן על פי דין, למעט היוצאים מהכלל הבאים:

  • בעלי תפקידים בבית הספר (למשל מורים) יקבלו מידע על פעולות באתר שביצעו תלמידי בית הספר.
  • בכל מקרה של מחלוקת ו/או הליך בינך לבינינו והכל במידה שבה יהיה צורך למסור המידע לצד ג' כדי ליישב את המחלוקת ו/או ההליך המשפטי.


אבטחת מידע
אנו נוקטים באמצעים לאבטחת המידע באתר שלנו אך לא נוכל לשאת באחריות לנזק שיגרם למשתמשים באתר במקרה של פריצה למאגרי המידע שלנו.

שימוש בעוגיות
אנו עושים שימוש בעוגיות השומרות מידע על פעולות שהתבצעו בזמן הגלישה באתר, וזאת כדי לשמור על רציפות חוויית הגלישה באתר. העוגיות נשמרות במכשיר הקצה שלך ואין להן העתקים אצלנו. תוכל/י לנקות את העוגיות בכל עת וכל מידע שנשמר בהן ימחק.
הגדרות עוגיות

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם בלי הודעה מוקדמת. תמיד ניתן יהיה לצפות בגרסה מעודכנת של מדיניות הפרטיות שלנו באתר זה.