דלג לתוכן

קלאסיט נבדקה
מחקרית

גופי מחקר אקדמיים מובילים חקרו את Classit והגיעו למסקנות יוצאות דופן באשר למידת האפקטיביות של המערכת בשיפור ההישגים המתמטיים ומיומנויות הלמידה של התלמידים.

התנסות חינם במערכת